X
≈

Nagradna igra splošni pogoji

≈
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »PRAZNUJEMO 20 LET IN NAGRAJUJEMO«

Ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri »PRAZNUJEMO 20 LET IN NAGRAJUJEMO«. 


1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Skladno s temi pravili prireja uredništvo revije Moja poroka nagradno igro »PRAZNUJEMO 20 LET IN NAGRAJUJEMO«.
 
1.2 Najava nagradne igre je bila objavljena 16.11.2019 v 36. št. revije Moja poroka, na straneh 17 - 20.

1.3 V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo izpolnili kuponček na 20 strani revije in ga do 31.3.2020 poslali na naslov Revija Moja poroka, Dolenjska cesta 148, 1000 Ljubljana. 3. aprila 2020 bomo na spletni strani www.poroka-bo.si in na naših družbenih omrežjih objavili seznam izžrebanih. Vse nagrajence bomo o izidih žreba obvestili preko e-pošte.

1.4 Nakup revije ni pogoj za sodelovanje. Če želite sodelovati v nagradni igri, lahko odgovorite na nagradno vprašanje in sicer koliko let izhajanja praznuje revija Moja poroka. Pravilen odgovor in vaš e-naslov nam do 31.3.2020 pošljite na naslov Revija Moja poroka, Dolenjska cesta 148, 1000 Ljubljana.

2. DEFINICIJE POJMOV
2.1 Organizator in izvajalec nagradne igre je uredništvo revije Moja poroka (v nadaljevanju organizator), podjetje Vidi d.o.o., Dolenjska cesta 148, 1000 Ljubljana v sodelovanju z Zlatarno Mirage, Andrej Grm s.p. Razlagova ulica 4, 3000 Celje.

2.2 Pravila igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v igri lahko sodelujejo.

2.3 Udeleženci nagradne igre so vse bralke in bralci (v nadaljevanju udeleženci) revije Moja poroka ter obiskovalci spletne strani www.poroka-bo.si, fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se strinjajo s pogoji sodelovanja. V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne akcije ter zaposleni v podjetjih, ki bodo kakor koli sodelovala pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Vse ostale stroške v zvezi z nagradno igro ter nagrado nosijo udeleženci nagradne igre samostojno.

3. POTEK 
3.1 Bralci izpolnejo kupon, ki se nahaja v 36. št. revije Moja poroka in ga posredujejo na naslov uredništva, ali odgovorijo na nagradno vprašanje, ki se nahaja pod pogoji na spletni strani www.poroka-bo.si.

3.2 Za sodelovanje v nagradni igri imajo čas do 31.3.2020.

3.3 Vsak udeleženec se s tem, ko pošlje kuponček ali odgovori na nagradno vprašanje, strinja s pravili nagradne igre. Vsak udeleženec se strinja, da na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice za fotografije. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do fotografij (natančneje- organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografije in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji).

3.4 Vsak udeleženec v nagradni igri se s prijavo strinja, da se njegovi podatki, odgovori in fotografije lahko objavijo na spletnih straneh www.poroka-bo.si, www.facebook.com/moja.poroka ter www.instagram.com/revijamojaporoka. Vse objave ostanejo objavljene, tudi če se udeleženci odločijo svoje sodelovanje preklicati.

3.5 Vse izžrebance bomo objavili 03.04.2019 na spletni strani www.poroka-bo.si ter uradni FB strani revije Moja poroka www.facebook.com/moja.poroka. Vse nagrajence bomo o izidih žreba obvestili preko e-pošte. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba zoper rezultate žrebanja ni mogoča.

4. NAGRADNI SKLAD
4.1 Nagradni sklad vključuje storitve in izdelke:

1x IZPOSOJA ŽENSKE POROČNE OBLEKE v vrednosti do 600 eur (salon Poročni kotiček Ljubljana oz podjetje Vidi d.o.o.)
1x IZPOSOJO MOŠKE POROČNE OBLEKE (salon Poročni kotiček Ljubljana oz podjetje Vidi d.o.o.)

Spletna poročna trgovina (www.porocna-trgovina.com oz podjetje Vidi d.o.o.) podarja izdelke:
1x knjigo gostov LOVE
1x knjigo gostov SRCE
1x leseno blazinico za prstane
1x stekleno blazinco za prstane
1x balon LOVE
1x bel balon MRS&MRS
1x samolepilni napis za na avto JUST MARRIED
1x juta napis za na stol MR&MRS
1x vijolični srci za na avto
1x beli srci za na avto
1x lesen dekorativni napis MR&MRS
1x komplet avto tablic JUST MARRIED
1x komplet avto tablic MR&MRS
1x napis za torto MR&MRS

Ponudnik si pridružuje pravico do zamenjave izdelka, v kolikor le ta ne bo več na zalogi. Izdelke si lahko ogledate na spletni strani www.porocna-trgovina.com.

Zlatarna Mirage podarja:
1 x par poročnih prstanov (prikazan na fotografiji v reviji, str. 20), v poljubni barvi zlata (bela ali rumena ali rdeča).

4.2 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,
- se ugotovi, da je izžrebanec sodeloval v igri v nasprotju pravili nagradne igre,
- posredovani podatki niso v skladu z uredniško politiko.

4.3 Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na druge osebe, menjava nagrad ni mogoča. Slike prikazane v reviji so simbolične.

4.4  Nagrade (izposojo poročnih oblek ter poročne prstane) bo nagrajenec prevzel osebno v salonu Poročni kotiček, nagrade spletne poročne trgovine bodo nagrajenci prejeli preko kurirske službe, najkasneje v roku 45 delovnih dni od izvedbe žrebanja nagrade.
Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr. nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, elektronski naslov nagrajenca je napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

5. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
5.1 Udeleženci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnih podatkov, fotografij in videoposnetkov v različnih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila.

5.2 S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovoli jo organizatorju zbiranje, vodenje obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno s tedaj veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki, ki se zbirajo so: telefonska številka, elektronski naslov, ime in priimek, naslov, datum poroke. Nagrajenci bodo morali sporočiti še davčno številko, ker je potrebno obračunati akontacijo dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni akciji, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim partnerjem (oz. sponzorjem).

6. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
6.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženke pošljejo na #EM#696f646c4475697567626b266e62207c79#EM#. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca.

6.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

7. SPREMEMBE
7.1 Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

7.2 Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na strani www.poroka-bo.si ali uradni FB strani revije Moja poroka portalu www.facebook.com/moja.poroka.