≈

Nagradna igra splošni pogoji

≈
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »FIT NEVESTA«

Ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri »FIT NEVESTA«. 


1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Skladno s temi pravili prireja uredništvo revije Moja poroka nagradno igro »FIT NEVESTA«.
 
1.2 Najava nagradne igre je bila objavljena 12.12.2018 na spletni strani www.poroka-bo.si/blog. Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na portalu www.poroka-bo.si/blog.

1.3 Bodoče neveste se lahko na nagradno akcijo prijavljajo od 12. 12. 2018 do 02. 01. 2019. Celotna akcija bo potekala do 04.01.2019 in se bo zaključila z objavo zmagovalke. 

2. DEFINICIJE POJMOV
2.1 Organizator in izvajalec nagradne igre je uredništvo revije Moja poroka (v nadaljevanju organizator), podjetje Vidi d.o.o., Dolenjska cesta 148, 1000 Ljubljana v sodelovanju z osebno trenerko Nives Orešnik s.p. Cizljeva ulica 1, 2000 Maribor.

2.2 Pravila igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v igri lahko sodelujejo.

2.3 Udeleženci nagradne igre so bodoče neveste, fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se strinjajo s pogoji sodelovanja. V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne akcije ter zaposleni v podjetjih, ki bodo kakor koli sodelovala pri izvedbi nagradne igre.

3. POTEK 
3.1 Kandidatke na e-mail naslov #EM#696f646c4475697567626b266e62207c79#EM# pošljejo svojo prijavo, kateri poleg osebnih podatkov (imena, priimka, kraja bivanja, datuma rojstva, telefona ter telesnih mer) pripiše še datum poroke ter spremno pismo, v katerem naj napišejo, zakaj bi morali izbrati ravno njih.

3.2 Prijave lahko kandidatke oddajo od 12. 12. 2018 do 02. 01. 2019. Izmed vseh poslanih prijav bo uredništvo in Nives Orešnik izbralo 3 kandidatke, ki jim bo podelilo nagrade.

3.3 Vsaka udeleženka se s tem, ko pošlje svojo prijavo s podatki, spremnim pismo in fotografijo, strinja s pravili nagradne igre. Vsaka udeleženka se strinja, da na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice za fotografije. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do fotografij (natančneje- organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografije in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji).

3.4 Vsaka udeleženka v nagradni igri se s prijavo strinja, da se njihovi podatki, odgovori in fotografije lahko objavijo na spletnih straneh www.poroka-bo.si, www.facebook.com/moja.poroka, spletnih straneh trenerke Nives Orešnik ter v tiskani izdaji revije Moja poroka. Vse objave ostanejo objavljene, tudi če se sodelujoče kandidatke odločijo svoje sodelovanje preklicati oz. se odjaviti od akcije.

3.5 Zmagovalke bomo 04.01.2019 na spletni strani www.poroka-bo.si ter uradni FB strani revije Moja poroka www.facebook.com/moja.poroka. Zmagovalko bomo obvestili po telefonu, kandidatki za drugo in tretjo nagrado pa bomo obvestili po mailu.

4. OBVEZNOSTI ZMAGOVALKE
4.1 Fotografiranje se bo izvajalo ves čas poteka akcije, do konca izteka akcije, ki ga bosta kandidatka in Nives Orešnik skupno določili na prvem sestanku. Organizator ima za posnete fotografije neomejene pravice uporabe in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače, vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografij, njihovo objavljanje na spletnih in tiskanih medijih. Prijavljene kandidatke se strinjajo in dovolijo objavo vsega svojega poslanega gradiva in posnetih fotografij med potekom akcije na spletni strani www.poroka-bo.si, uradni FB strani revije Moja poroka www.facebook.com/moja.poroka, v reviji Moja poroka in spletnih straneh in promocijskem gradivu sodelujočega sponzorja.  

4.2 Zmagovalka dovoljuje uporabo fotografij v uporabo sodelujočim sponzorjem za njihove promocijske namene (spletne strani in kataloge).      

4.3 Zmagovalka mora organizatorju posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko).

4.4 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri »FIT NEVESTA« je, da zmagovalka podpiše pogodbo, kjer bodo dogovorjeni pogoji in določila, na podlagi katerih bo zmagovalka vključena v igro.  

5. NAGRADNI SKLAD
5.1 Nagradni sklad vključuje storitve in izdelke:
1. nagrada: Zmagovalka bo lahko 3x na teden obiskovala vadbo po lastni izbiri in 1x na teden individualno vadbo z Nives Orešnik v studiu Fit Life v Ljubljani. Zmagovalka bo vadbe lahko obiskovala 2 meseca od pričetka prve vadbe;
2. nagrada: Posvet z Nives Orešnik s sestavo vadbenega programa;
3. nagrada. Posvet z Nives Orešnik s prehranskim svetovanjem.

5.2 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,
- se ugotovi, da je zmagovalka sodelovala v igri v nasprotju pravili nagradne igre,
- posredovana fotografija, opis ni v skladu z uredniško politiko.

5.3 Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na druge osebe, menjava nagrad ni mogoča. 

6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
6.1 Prijavljene kandidatke in zmagovalka dovoljuje objavo osebnih podatkov, fotografij in videoposnetkov v različnih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila.

6.2 Vsaka udeleženka nagradne igre organizatorju dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni akciji, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim partnerjem (oz. sponzorjem).

7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženke pošljejo na #EM#696f646c4475697567626b266e62207c79#EM#. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca.

7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

8. SPREMEMBE
8.1 Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

8.2 Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na strani www.poroka-bo.si ali uradni FB strani revije Moja poroka portalu www.facebook.com/moja.poroka.