X
≈

Upravne enote

≈
Toliko poročnih krajev, toda katerega izbrati? Želeli smo vam priskočiti na pomoč, zato smo se o uradnih in neuradnih prostorih obrnili na upravne enote.
V tabeli so navedene vse upravne enote in njihovi uradni prostori za sklenitev zakonske zveze. To sicer ne pomeni, da pri določenih krajih ni potrebno za obred doplačati. "Poročni protokol", ki je sicer obvezen, nemalokrat vključuje sprejeme grajske gospode, penino ob sprejemu, itd.

Poročne lokacije

POZOR! Civilni obred IZVEN uradnega prostora pa je potrebno v celoti plačati! Porokam izven uradnih prostorov pa so v določenih upravnih enotah zelo naklonjeni, spet drugje izven uradnega delovnega časa in uradnega prostora porok ne bodo izvajali.

 
UE
URADNI PROSTOR
KONTAKT
 UE      AJDOVŠČINA
 Dvorec Zemono, sedež UE
 05 36 43 200, #EM#75642c626e6169717b6a63656d4d6960663f617a#EM#
 UE BREŽICE Grad Mokrice, grad Brežice, sedež UE 07 49 91 550, #EM#75642c6176607c6e6b6c4a6c637b207c79#EM#
 UE CELJE Prothasijev dvorec, Vila Higiea v Dobrni, župnjiski urad na Kompoljah
 03 42 65 300, #EM#75642c6061696c62486e657d227e67#EM#
 UE CERKNICA
 Grad Snežnik, prostori glasbene šole
 01 70 70 300, #EM#75642c6061776d69616a6b4b6b6278216378#EM#
 UE ČRNOMELJ
 Sedežu UE, Semiški muzej
 07 33 61 000, #EM#75642c60766b696a6d65604b6b6278216378#EM#
 UE DOMŽALE
 Kulturni dom Franca Bernika, sedež UE, sedež občine Mengeš
 01 72 20 100, #EM#75642c676b687c66646c4a6c637b207c79#EM#
 UE DRAVOGRAD

 Cerkev sv. Vida (urejena za kulturne namene), sedež UE
 02 87 20 710, #EM#75642c67766470686f7b6b6f4c6a61793e627b#EM#
 UE GORNJA RADGONA
 Sedež UE, sedež občine Sv. Jurij
 02 56 43 888 , #EM#75642c646b7767636f66646a4c6a61793e627b#EM#
 UE GROSUPLJE
 Koščakova soba v knjižnici
 01 78 10 920, #EM#75642c64766a75727865606e4c6a61793e627b#EM#
 UE HRASTNIK
 Sedež UE
 03 56 42 600, #EM#75642c6b766475736660614b6b6278216378#EM#
 UE IDRIJA
 Kendov Dvorec, sedež UE
 05 37 34 300, #EM#75642c6a60776f6d69496d647a237d66#EM#
 UE ILIRSKA BISTRICA
 Sedež UE
 05 71 12 2 00, #EM#75642c6a686c7474636868627f797c66737052747b63386471#EM#
 UE IZOLA
 Besenghijeva palača, palača Manzioli, sedež UE
 05 66 00 400, #EM#75642c6a7e6a6a66486e657d227e67#EM#
 UE JESENICE
 Kosova graščina
 04 58 69 281, #EM#75642c6961766369616a6f4b6b6278216378#EM#
 UE KAMNIK
 Sedež UE, sedež občine Komenda
 01 83 18 100, #EM#75642c686568686e63496d647a237d66#EM#
 UE KOČEVJE
 Sedež UE
 01 89 38 300, #EM#75642c686b666371626c4a6c637b207c79#EM#
 UE KOPER
 Pretorska palača, grad Socerb, hotel Adria Ankaran
 05 66 37 600, #EM#75642c686b756375486e657d227e67#EM#
 UE KRANJ
 Sedež UE, grad Hrib
 04 20 15 700, #EM#75642c687664686d486e657d227e67#EM#
 UE KRŠKO
 Galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, dvorana v parku Krško
 07 49 81 414, #EM#75642c6876766d68486e657d227e67#EM#
 UE LAŠKO
 Grad Tabor, Zdravilišče Laško (tudi poroka v parku)
 03 73 38 800, #EM#75642c6f65766d68486e657d227e67#EM#
 UE LENART
 Center Slovenskih goric, sedež občine Sveta Ana, kulturni dom v Cerkvenjaku, Dom kulture Benedikt
 02 72 91 500, #EM#75642c6f616b67757c496d647a237d66#EM#
 UE LENDAVA
 Črenšovci, Odranci, Velika Polana, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, sedež UE
 02 57 73 600, #EM#75642c6f616b62667e684a6c637b207c79#EM#
 UE LITIJA
 Grad Bogenšperk, sedež UE
 01 89 62 345, #EM#75642c6f6d716f6d69496d647a237d66#EM#
 UE LJUTOMER
 Mestna hiša Ljutomer, sedež občine Beržej, sedež občine Razkrižje
 02 58 49 420, #EM#75642c6f6e707268656c784b6b6278216378#EM#
 UE LOGATEC
 Sedež UE
 01 75 90 500, #EM#75642c6f6b6267736d6a4a6c637b207c79#EM#
 UE MARIBOR
 Sedež UE, Mesta hiša Rotovž, grad Rače, sedež občine Starše, sedež občine Duplek
 02 220 10 00, #EM#75642c6e65776f65677b4a6c637b207c79#EM#
 UE METLIKA
 Metliški grad
 07 36 37 450, #EM#75642c6e61716a6e63684a6c637b207c79#EM#
 UE MOZIRJE
 Grad Vrbovec, sedež občine Ljubno, sedež občine Luče, sedež UE
 03 83 93 300, #EM#75642c6e6b7f6f75626c4a6c637b207c79#EM#
 UE MURSKA SOBOTA
 Krajevni uradi Beltinci, Bodonci, Bogojino, Cankovo, Grad, Gornji Petrovci, Kuzmo, Mačkovci, Prosenjakovci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina
 02 51 31 111, #EM#75642c6e7177756c697a656963796f4f777e643d677c#EM#
 UE NOVA GORICA
 Grad Kromberk, grad Dobrovo, Dvorec Vogrsko, sedež UE
 05 33 06 100, #EM#75642c6d6b736760677b63686d4d6960663f617a#EM#
 UE NOVO MESTO
 Sedež UE, grad Otočec
 07 39 39 122, #EM#75642c6d6b73696a6d7a7e644c6a61793e627b#EM#
 UE ORMOŽ
 Grad Ormož
 02 74 15 400, #EM#75642c6c7668697d486e657d227e67#EM#
 UE PESNICA
 Poročna dvorana v centru Zgornje Velke, sedež občine Šentilj
 02 65 42 300, #EM#75642c736176686e6b684a6c637b207c79#EM#
 UE PIRAN
 Občinska palača v Piranu
 05 67 10 400, #EM#75642c736d776769486e657d227e67#EM#
 UE POSTOJNA
 Modrijanov mlin, sedež UE
 05 72 80 600, #EM#75642c736b76726862676b4b6b6278216378#EM#
 UE PTUJ
 Mestna hiša
 02 79 80 100, #EM#75642c7370706c476f667c257f64#EM#
 UE RADLJE OB DRAVI
 Dvorec Mahrenberg, sedež občine Muta, gasilski dom v Ribnici na Pohorju
 02 88 79 400, #EM#75642c7165616a6d6d496d647a237d66#EM#
 UE RADOVLJICA
 Šivčeva hiša v Radovljici, sedež občine Bled
 04 53 71 600, #EM#75642c7165616971646363686d4d6960663f617a#EM#
 UE RAVNE NA KOROŠKEM
 Grad Ravne na Koroškem, sedež občine Prevalje, sedež občine Črna na Koroškem, Narodni dom v Mežici
 02 82 16 474, #EM#75642c7165736862486e657d227e67#EM#
 UE RIBNICA
 Ribniški grad
 01 83 72 710, #EM#75642c716d67686e6b684a6c637b207c79#EM#
 UE RUŠE
 Sedež krajevnega urada Lovrenc na Pohorju
 02 66 90 660, #EM#75642c71717663476f667c257f64#EM#
 UE SEVNICA
 Grad Sevnica
 07 81 63 870, #EM#75642c706173686e6b684a6c637b207c79#EM#
 UE SEŽANA
 Poročna dvorana v Lipici, Spacalova galerija v Štanjelu, sedež UE
 05 73 12 700, #EM#75642c70617f676969496d647a237d66#EM#
 UE SLOVENSKA BISTRICA
 Grad Štatenberg, grad Slovenska Bistrica
 02 80 55 500, #EM#75642c7068676f747c7b63686d4d6960663f617a#EM#
 UE SLOVENSKE KONJICE
 Sedež UE
 03 75 80 110, #EM#75642c70686a7062667a616e6762606579727753737a60396b70#EM#
 UE SLOVENJ GRADEC
 Graščina Rotenturn, sedež občine Mislinje
 03 75 80 110, #EM#75642c70686274666c6c694b6b6278216378#EM#
 UE ŠENTJUR PRI CELJU
 Muzej Ipavčeva hiša
 03 74 71 280, #EM#75642c70616b726d7d7b4a6c637b207c79#EM#
 UE ŠKOFJA LOKA
 Grad Škofja Loka, na sedežu občine Škofja Loka
 04 51 12 360, #EM#75642c706f6a606d696565606d4d6960663f617a#EM#
 UE ŠMARJE PRI JELŠAH
 Sedež UE, kulturni center Rogaška Slatina, grad Strmol, grad Podsreda, sedež krajevnega urada Bistrica ob Sotli
 03 81 71 700, #EM#75642c706964746d6d496d647a237d66#EM#
 UE TOLMIN
 Tolminski muzej, Dom Andreja Manfrede, Trdnjava Kluže
 05 38 00 800, #EM#75642c776b696b6e66496d647a237d66#EM#
 UE TRBOVLJE
 Lovski gradič (Štorman)
 03 56 34 800, #EM#75642c777667697164636f4b6b6278216378#EM#
 UE TREBNJE
 Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
 07 34 82 250, #EM#75642c7776606469626c4a6c637b207c79#EM#
 UE TRŽIČ
 Sedež UE
 04 59 52 100, #EM#75642c77767f6f64486e657d227e67#EM#
 UE VELENJE
 Glasbena šola Velenje
 03 89 95 700, #EM#75642c7561696369626c4a6c637b207c79#EM#
 UE VRHNIKA
 Tehnični muzej Slovenije v Bistri, sedež UE
 01 75 07 850, #EM#75642c75766d686e63684a6c637b207c79#EM#
 UE ZAGORJE OB SAVI
 Gostišče Viderga, Valvasorjeva kapela (urejena za kulturne namene), sedež UE
 03 56 60 811, #EM#75642c7965626975626c4a6c637b207c79#EM#
 UE ŽALEC
 Savinov likovni salon Žalec, sedež UE
 03 71 35 120, #EM#75642c7965696364486e657d227e67#EM#

Za več informacij o posameznih poročnih lokacijah klikni na rubriko KRAJI v glavnem meniju.