≈

Nagradna igra splošni pogoji

≈
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »OSVOJITA POROKO«

Ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri »OSVOJITA POROKO«. 

osvojita poroko


1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Skladno s temi pravili prireja uredništvo revije Moja poroka nagradno igro »OSVOJITA POROKO«.
 
1.2 Najava nagradne igre je bila objavljena v 31. številki revije Moja poroka ter na spletni strani www.poroka-bo.si/novosti. Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na portalu www.poroka-bo.si/novosti/pogoji-sodelovanja. Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v akciji.

1.3 Pari se lahko na nagradno akcijo prijavljajo od 11. 5. 2016 do 20. 6. 2016. Celotna akcija bo potekala do 15. 12. 2016 in se bo zaključila z objavo poroke izbranega para v decembrski ediciji revije Moja poroka. 

2. DEFINICIJE POJMOV
2.1 Organizator in izvajalec nagradne igre je uredništvo revije Moja poroka (v nadaljevanju organizator), podjetje Vidi d.o.o., Dolenjska cesta 148, 1000 Ljubljana.

2.2 Pravila igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v igri lahko sodelujejo.

2.3 Udeleženci nagradne igre so pari, fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se strinjajo s pogoji sodelovanja. V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne akcije ter zaposleni v podjetjih, ki bodo kakor koli sodelovala pri izvedbi nagradne igre.

3. POTEK 
3.1 Kandidati na e-mail naslov #EM#696f646c4475697567626b266e62207c79#EM# pošljejo svojo prijavo, kateri poleg osebnih podatkov (imena, priimka, kraja bivanja, datuma rojstva in telefona) pripišita še čas trajanja zaroke, priložita vsaj eno skupno fotografijo ter spremno pismo, v katerem opišita, kako si predstavljata svoj sanjski obred. Svoje pismo lahko podkrepita s slikovnim materialom, ki ga dobita iz revij ter spletnih strani.  Druga naloga, ki jo imata je, da se slikata na lokaciji sanjskega obreda, in sicer na Ljubljanskem gradu, in fotografijo objavita na Facebook profilu ter na njej označita revijo Moja poroka in določita lokacijo: Ljubljanski grad.
V uredništvu bomo proučili vse poslane prijave in pogledali vse fotografije na Facebooku ter izbrali 5 najizvirnejših.

3.2 Prijave lahko kandidati oddajo od 11. 5. 2016 do 20. 6. 2016. Izmed vseh poslanih prijav bo uredništvo izbralo 5 najizvirnejših parov, ki jih bo 30. 6. 2016 povabilo na kratek razgovor z uredništvom in glavnimi sponzorji, v prostore salona Poročni kotiček, ki se nahaja na Dolenjski cesti 138a, v Ljubljani. Izbrane pare bo o točni uri razgovora obvestilo po telefonu. Pogovor s komisijo bo h končni odločitvi o zmagovalcu prinesel 50% točk, drugih 50% točk pa si pari lahko prislužijo z glasovanjem, ki bo potekalo preko uradne Facebook strani revije Moja poroka www.facebook.com/moja.poroka, kjer bomo 24. 6. 2016 objavili vseh 5 izbranih parov, zanje pa bodo obiskovalci lahko glasovali do 24. 7. 2016. 

3.3 Vsak udeleženec se s tem, ko pošlje svojo prijavo s podatki, spremnim pismo in fotografijo, strinja s pravili nagradne igre. Vsak udeleženec se strinja, da na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice za fotografije. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do fotografij (natančneje- organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografije in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji).

3.4 Vsak udeleženec v nagradni igri se s prijavo strinja, da se njihovi podatki, odgovori in fotografije lahko objavijo na spletnih straneh www.poroka-bo.si, www.facebook.com/moja.poroka, spletnih straneh sodelujočih sponzorjev ter v tiskani izdaji revije Moja poroka. Vse objave ostanejo objavljene, tudi če se sodelujoči pari odločijo svoje sodelovanje preklicati oz. se odjaviti od akcije.

3.5 Od 24. 6. 2016 do 24. 7. 2016 bo na uradni Facebook strani revije Moja poroka www.facebook.com/moja.poroka potekalo glasovanje za 5 izbranih parov. Glasujejo lahko obiskovalci uradne Facebook strani revije Moja poroka s tem da podelijo svoj »LIKE« oz »VŠEČ MI JE« FB strani revije Moja poroka, nato pa glasujejo za izbrani par. Glasuje se tako, da se pri posamezni fotografiji klikne na gumb ''Glasuj''. Vsak uporabnik lahko za vsak par odda po en glas. Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo glasovanja in nagradne igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri. V primeru hujših kršitev lahko izvajalec nagradne igre glasovanje v celoti razveljavi in določi nov začetek glasovanja. Rezultati glasovanja so dokončni in pritožbe nanje niso možne.

3.6 Zmagovalni par bomo razglasili 25. 7. 2016 na spletni strani www.poroka-bo.si ter uradni FB strani revije Moja poroka www.facebook.com/moja.poroka. Par bomo obvestili po telefonu.

4. OBVEZNOSTI FINALISTOV IN ZMAGOVALNEGA PARA
4.1 Fotografiranje se bo izvajalo ves čas poteka akcije, do poroke 1. oktobra 2016 s čimer se prijavljeni kandidati strinjajo. Organizator ima za posnete fotografije neomejene pravice uporabe in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače, vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografij, njihovo objavljanje na spletnih in tiskanih medijih. Prijavljeni kandidati in zmagovalni par se strinjajo in dovolijo objavo vsega svojega poslanega gradiva in posnetih fotografij med potekom akcije na spletni strani www.poroka-bo.si, uradni FB strani revije Moja poroka www.facebook.com/moja.poroka, v reviji Moja poroka in spletnih straneh in promocijskem gradivu sodelujočih sponzorjev.  

4.2 Zmagovalni par dovoljuje uporabo fotografij posnetih na dan poroke, 1. 10. 2016, v uporabo sodelujočim sponzorjem za njihove promocijske namene (spletne strani in kataloge).      

4.3 Zmagovalni par mora organizatorju posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko).

4.4 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri »OSVOJI POROKO« je, da zmagovalni par podpiše pogodbo, kjer bodo dogovorjeni pogoji in določila, na podlagi katerih bo zmagovalni par vključen v igro.  

5. NAGRADNI SKLAD
5.1 Nagradni sklad vključuje storitve in izdelke naslednjih sponzorjev:
- enourni najem dvorane Palacij, v vrednosti 610€ – Ljubljanski grad
- darilni bon za najem nevestine poročne obleke v vrednosti 300€ – Salon Poročni kotiček
- darilni bon za najem ženinove poročne obleke v vrednosti 300€ – Salon Karizma
- fotografiranje poročnega obreda v vrednosti 400€ – Poročna sonata
- poročni šopek, 1 x naprsni šopek in namizna dekoracija v vrednosti 400€ – Cvetličarna Gardenia
- izposoja 50ih poročnih stolov v vrednosti 300€ – Poročna trgovina
 
V kolikor ima zmagovalni par pri kateremkoli od naštetih ponudnikov že rezervirano storitev ali blago, vrednosti zneska tega posameznega sponzorja ne more uveljavljati. V kolikor je izbrana storitev ali blago pri posameznem sponzorju nižja od navedene v nagradnem skladu, se razlika ne vrne. V kolikor je izbrana storitev ali blago pri posameznem sponzorju večja od zneska, navedenega v denarnem skladu, mora zmagovalni par poravnati razliko.

5.2 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,
- se ugotovi, da so finalisti in/ali zmagovalni par sodelovali v igri v nasprotju pravili nagradne igre,
- posredovana fotografija, opis ni v skladu z uredniško politiko.

5.3 Ob izplačilu denarne nagrade izplačevalec izračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od vrednosti nagrade. Vrednost prejete nagrade in akontacija dohodnine se bosta prejemniku vključila v letno odmero dohodnine.

5.4 Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na druge osebe, menjava nagrad ni mogoča. 

5.5 Organizator nagradne igre bo zmagovalnemu paru skupaj s sponzorji organiziral poročni obred, ki bo potekala dne 1. 10. 2016. 

Zmagovalni par je sam dolžan poskrbeti za pravočasno in pravilno oddajo prijave za sklenitev zakonske zveze na pristojnem organu, upravni enoti Ljubljana. Upravne takse in vse stroške, povezane s prijavo za sklenitev zakonske zveze (sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov), poravna zmagovalni par. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za sklepe in izvedbo, ki jo v zvezi s sklenitvijo civilne poroke izda oz. izvede pristojni organ.

6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
6.1 Prijavljeni kandidati in zmagovalni par dovoljujejo objavo osebnih podatkov, fotografij in videoposnetkov v različnih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila.

6.2 Vsak udeleženec nagradne igre organizatorju dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni akciji, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim partnerjem (oz. sponzorjem).

7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na #EM#696f646c4475697567626b266e62207c79#EM#. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca.

7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

8. SPREMEMBE
8.1 Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

8.2 Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na strani www.poroka-bo.si ali uradni FB strani revije Moja poroka portalu www.facebook.com/moja.poroka.


Spletni piškotki

Spletno mesto poroka-bo.si za svoje delovanje uporablja spletne piškotke. Prosimo označite, kakšni piškotki se lahko hranijo Več o tem